Hoe Schrijf Je Een Betoog?

Hoe Schrijf Je Een Betoog
Tips bij het schrijven van een betoog – Een betoog schrijven gaat nog makkelijker met onderstaande tips en tegelijkertijd verhoog je de kwaliteit van je betoog.

Leid het onderwerp op een pakkende manier in Neem het standpunt in dat niet in strijd is met jouw persoonlijke mening Bouw de argumenten op een logische wijze op Houd de argumentatie beknopt Begin elke alinea in de kern met een signaalwoord Verbind de alinea’s met behulp van verbindingszinnen en signaalwoorden

Hoe begin je een betoog te schrijven?

Inleiding (Kop) – De inleiding van een betoog bestaat meestal uit twee delen. In het eerste deel introduceer je het onderwerp aan de lezer. Je vertelt waarom het relevant is om het hier nu over te hebben in plaats van over een ander onderwerp. Zo is het voor de lezer logisch wanneer je de stelling introduceert.

Nadat je de stelling expliciet genoemd hebt, vertel je aan de lezer wat jouw standpunt is. Je vertelt dus of je voor of tegen de stelling bent. Tot slot besteed je in de inleiding aandacht aan wat jij gaat doen in dit betoog. Je noemt de argumenten die je gaat gebruiken om jouw standpunt te onderbouwen.

Gebruik hier hooguit vier argumenten die je met een woord of korte zin noemt. Verder vertel je natuurlijk ook of je tegenargumenten gaat behandelen.

Wat is een betoog voorbeeld?

Veelgestelde vragen – Wat is het verschil tussen een beschouwing en een betoog? Zowel een betoog als een beschouwing zijn een type essay, Een betoog is een argumentatief essay over een bepaalde stelling, Bij een betoog neemt de schrijver een duidelijk standpunt in over het onderwerp en probeert de schrijver de lezers aan de hand van een feitelijke argumentatie van dit standpunt te overtuigen.

 1. Een beschouwing is een essay waarin verschillende standpunten over een bepaalde stelling worden gegeven.
 2. Het doel is niet de zozeer de lezers te overtuigen van één standpunt, maar om de lezers zo volledig mogelijk te informeren zodat ze zelf een mening kunnen vormen.
 3. Wanneer schrijf ik een betoog? De meerderheid van de essays die op een academische opleiding worden geschreven hebben de vorm van een betoog,

Tenzij anders vermeld, kun je ervan uitgaan dat de bedoeling van ieder essay is om argumentatief te schrijven. Hierbij dien je de lezers van je standpunt te overtuigen aan de hand van bewijzen en argumentatie. In een schrijfcursus kun je opdrachten krijgen die specifiek je vermogen testen om een betoog te schrijven.

 • Hiervoor wordt vaak in de instructies aangegeven dat het gaat om “argumenteren”, “beoordelen” of “bespreken”.
 • Waarom moet ik een essay schrijven? Met een goed opgebouwd en onderbouwd essay toon je aan dat je kritisch kunt nadenken en over de juiste kennis bezit om je stelling te verdedigen.
 • Je kunt je begeleider laten zien dat je voldoende hebt geleerd over een bepaald onderwerp en de verschillende aspecten goed begrijpt.

Je schrijft hierbij in een academische stijl, Let op: Als je een betoog schrijft, is dit meer dan slechts een samenvatting van wat je gelezen hebt.

Wat is de opbouw van een betoog?

Kern – De kern bestaat onder andere uit de die het standpunt onderbouwen. Behandel bij meerdere argumenten ieder hoofdargument in een nieuwe alinea. Horen de argumenten bij elkaar, zet ze dan bij elkaar in één alinea. Geef voorbeelden en gebruik feiten; zo verlevendig je het betoog.

Wat is een goed betoog?

Hoe schrijf je een betoog? (stappenplan) – Het schrijven van een betoog vereist een gestructureerde aanpak en het gebruik van specifieke technieken. Hieronder volgen enkele stappen die je kunt volgen om een betoog te schrijven:

 1. Kies een onderwerp, Kies een onderwerp dat je interesseert en waarover je voldoende kennis hebt om een goed betoog te kunnen schrijven. Formuleer een heldere stelling die je in je betoog gaat verdedigen.
 2. Verzamel informatie, Verzamel voldoende informatie over het onderwerp om je betoog te kunnen onderbouwen. Raadpleeg wetenschappelijke artikelen, boeken, kranten en andere relevante bronnen.
 3. Maak een plan : Maak een plan waarin je de structuur van je betoog uitwerkt. Bedenk welke argumenten je wilt gebruiken om je standpunt te verdedigen en in welke volgorde je ze gaat presenteren.
 4. Schrijf de inleiding, Schrijf een inleiding waarin je het onderwerp introduceert en je stelling presenteert. Geef ook aan waarom het onderwerp belangrijk is en wat het doel van je betoog is.
 5. Schrijf het middenstuk, Schrijf het middenstuk van je betoog waarin je jouw argumenten presenteert. Zorg ervoor dat de argumenten logisch op elkaar volgen en elkaar versterken.
 6. Onderbouw je argumenten, Onderbouw je argumenten met feiten, statistieken, voorbeelden en andere relevante informatie. Geef ook aan waarom deze informatie relevant is voor je betoog.
 7. Schrijf de conclusie, Schrijf een conclusie waarin je de belangrijkste punten van je betoog samenvat en je standpunt herhaalt. Geef ook aan waarom jouw standpunt de beste optie is en wat de mogelijke gevolgen zijn als dit standpunt niet wordt opgevolgd.
 8. Controleer en reviseer, Controleer je betoog op spelling, grammatica en interpunctie. Let ook op de structuur en de samenhang van je betoog. Vraag eventueel feedback van anderen om je betoog verder te verbeteren.

Om een betoog te schrijven moet je je dus goed voorbereiden. Ook moet je duidelijke argumenten presenteren en deze onderbouwen met feiten en relevante informatie. Ten slotte moet je zorgen voor een heldere structuur en een overtuigende conclusie. Kun je nog niet goed voor je zien hoe een goed betoog eruit ziet? Hieronder laten wij een voorbeeld zien.

 1. Jouw betoog kan langer zijn dan onderstaand voorbeeld.
 2. Er kunnen ook meer argumenten gegeven worden.
 3. Een betoog begint altijd met een pakkende inleiding,
 4. Hiermee trek je de aandacht van de lezer, presenteer je het onderwerp en de context, en neem je een stelling in.
 5. Alinea 1) Rijden onder invloed is gevaarlijk.

Jaarlijks vinden meerdere dodelijke ongevallen plaats waarvan rijden onder invloed de oorzaak is geweest. In Nederland mag een bestuurder maximaal 0,5‰ alcohol in zijn bloed hebben wanneer aan het verkeer wordt deelgenomen. Het risico op een ongeval van een automobilist bij een bloedalcoholgehalte van 0,5‰ is echter al zo’n 40% hoger dan bij nuchter rijden.

 • De NOS berichtte eerder over een zorgwekkende toename van het aantal verkeersdoden door alcoholgebruik (NOS, 2019).
 • In dit betoog wordt er daarom voor gepleit een harde grens te trekken, en het toegestane promillage terug te brengen naar nul.
 • In het tweede deel van je betoog, het middenstuk of de kern, werk je de argumentatie uit ter onderbouwing van je stelling.

Je presenteert bewijzen, analyseert het probleem en beschrijft je redenering. (Alinea 2) Uit een recent verschenen rapport van de SWOV (2022) blijkt dat 2,6% van de automobilisten tijdens weekendnachten rondrijdt onder invloed van alcohol. Dit is bijna een verdubbeling van de 1,4% die werd gemeten in 2017.

 • Het aantal verkeersongevallen als gevolg van alcoholgebruik is de laatste jaren ook sterk toegenomen.
 • Omwille hiervan heeft Veilig Verkeer Nederland al eerder gepleit voor het reduceren van het wettelijk toegestane alcoholpromillage naar nul (NOS, 2019).
 • Ook de EU pleit hiervoor, en is bezig te onderzoeken om dit in de wetgeving op te nemen.

(Alinea 3) Een van de redenen om met alcohol achter het stuur te kruipen is volgens verkeerspsycholoog Tertoolen (2019) dat mensen denken dat ze makkelijk kunnen rijden met alcohol op, of zelfs nog beter. Niets is echter minder waar. Bestuurders onder invloed van alcohol rijden impulsiever en roekelozer dan nuchtere bestuurders.

Ook worden verkeerssituaties minder goed beoordeeld, en gevaren minder tijdig herkend. Door te rijden onder invloed vertraagt de reactiesnelheid en neemt het vermogen om afstanden in te schatten af. Daarnaast versmalt het blikveld en verslechtert de waarneming en motoriek. Mensen die onder invloed zijn hebben een verminderd vermogen van zelfkritiek, nemen meer risico’s en worden sneller suf en slaperig.

Bij jongeren en onervaren bestuurders is deze verslechtering in rijgedrag nog sterker merkbaar. (Alinea 4) De kans op een verkeersongeval stijgt dus naarmate een bestuurder meer alcohol heeft gedronken. Het ongevalsrisico bij een alcoholpromillage van 0,5 is ongeveer 1.4 keer hoger dan bij nuchter rijden (smov, 2022).

 • Bij 0,5 promille (ongeveer 1 glas voor een vrouw, 2 glazen voor een man) voelt iemand zich meer ontspannen, maar minder alert in het verkeer.
 • Deelnemen aan het verkeer is dus al bij een promillage van 0,5 gevaarlijk.
 • Het betoog wordt afgerond met een conclusie,
 • Hierin vat je de hoofdtekst samen en reflecteer je erop.

Je voert geen nieuwe argumenten, bronnen of bewijzen aan, maar benadrukt het belang van de eerder gegeven argument(en). Je sluit af met een scherpe slotzin waarin je je stelling onderschrijft. (Alinea 5) Een veelgehoorde uitspraak luidt “twee biertjes moeten kunnen”.

 1. Echter, gezien het feit dat twee biertjes al invloed hebben op de rijvaardigheid, is het sterk af te raden om dan nog aan het verkeer deel te nemen.
 2. Dat twee biertjes (ongeveer 0.5 promillage) geen probleem zijn, is dus eigenlijk een fabel.
 3. Om deze reden zou het goed zijn om het alcoholpromillage naar nul te reduceren.

Het zal het aantal dodelijke ongevallen als gevolg van alcohol omlaag brengen en de verkeersveiligheid doen toenemen. Een verdere tip die we kunnen geven is dat opiniestukken in kranten of tijdschriften goed ter inspiratie kunnen dienen. Ze zijn weliswaar niet één op één geschreven volgens richtlijnen van opleidingen.

See also:  Warum Gibt Es In Deutschland Kein Tempolimit?

Hoe hoort een betoog eruit te zien?

Wat is een betoog? – Een betoog is een tekst waarin je duidelijk jouw mening geeft, Je is om de lezer te overtuigen van die mening. Om dit te doen, geef je die jouw mening ondersteunen. Deze argumenten kunnen weer worden ondersteund door voorbeelden, Een betoog is het sterkst wanneer je veel feitelijke argumenten gebruikt en waarbij je ook duidelijk aangeeft waar je de informatie vandaan hebt gehaald; je noemt de bron,

Hoe lang moet een betoog zijn?

Hoe lang mag een betoog duren volgens KISS – Een gemiddeld betoog zou dan ook niet langer dan 20 minuten mogen duren. Althans, als de spreker graag wil dat de toehoorder er ook nog iets van onthoudt. En dat was ongetwijfeld het doel van Obama en Willem Alexander.

Wat is een goede uitsmijter voor een betoog?

De formule voor de perfecte slotzin – Een mooie formule voor een goede slotzin is om terug te grijpen op de aandachtstrekker van het begin van je betoog. We noemen dit een cirkelrede: dit stijlmiddel maakt het betoog tot een afgerond geheel. Een ander stijlmiddel is om een boodschap, wens of laatste zin krachtig uit te spreken als drieslag.

Wat is een goed onderwerp voor een betoog?

Klik hier voor meer gratis lesmateriaal voor in de klas

Debatstelling Niv. 2 e Onderwerp
Burgers moeten hun stem in verkiezingen kunnen verkopen 7 economie & arbeidsmarkt
Burgers zouden terroristische video’s niet moeten bekijken 5 recht & straf
Consumentenvuurwerk moet ook op oudejaarsavond verboden worden 2 recht & straf

Kan je ik vind gebruiken in een betoog?

De komende tijd moeten veel examenleerlingen een betoog schrijven voor Nederlands. Maar wat is eigenlijk een betoog en hoe schrijf je dit? Om je te helpen, geef ik je hier uitleg. – Het doel van een betoog is om de lezers overtuigen van jouw eigen mening.

Hiervoor neem je een standpunt in dat je onderbouwt met argumenten. Dit standpunt geef je weer in de vorm van een stelling. Een stelling is een mening die meestal ergens tegen in gaat. Het is wel belangrijk dat je een stelling kiest waar over te discussiëren valt. Een stelling zoals ‘’Er moet iets veranderen in de orgaandonatie” is te algemeen.

Een stelling als ‘’Actieve donorregistratie zou verboden moeten worden” is krachtiger en roept meer discussie op. Voordat je begint met schrijven, is het goed om eerst te gaan brainstormen en een globaal plan te maken. Wat is je onderwerp? Welke stelling past daarbij? Met welke argumenten kun je je standpunten onderbouwen? Bedenk ook een tegenargument maar zorg ook dat je deze kunt weerleggen.

 1. Zorg ook dat je bronnen hebt die je kunt gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten.
 2. Een betoog kent een vaste structuur met een inleiding, een middenstuk en een slot.
 3. Welke elementen je aan de orde laat komen, wordt hieronder toegelicht: Inleiding In de eerste alinea probeer je de aandacht van de lezer te trekken.

Dit kan door een anekdote over het onderwerp te vertellen of door een voorbeeld te geven. Het leukste is het wanneer je een persoonlijke anekdote kunt vertellen, iets dat je zelf mee hebt gemaakt. In de inleiding poneer je ook je stelling. Deze wordt vaak in de tweede alinea gegeven.

Deze stelling probeer je te koppelen aan de anekdote die je hebt beschreven. Probeer je mening echt krachtig neer te zetten en gebruik niet ‘’Ik vind dat ”. Kijk maar eens naar de volgende twee voorbeeldstellingen: ‘’Ik vind dat boeren niet alleen schuldig zijn aan de stikstofcrisis.” of ‘’Boeren moeten niet alleen als schuldige van de stifstofcrisis worden aangewezen.”” Die tweede stelling komt veel krachtiger over.

Middenstuk Hier ga je je stelling onderbouwen met argumenten. Stel dat jouw stelling is dat actieve orgaandonatie verboden zou moeten worden. Dan zou je als eerste argument kunnen aandragen dat het voor de nabestaanden te heftig is. Vervolgens geef je een toelichting ; het lichaam is nog warm op het moment van afscheid nemen waardoor de nabestaanden het gevoel krijgen dat de persoon als het ware nog leeft.

Je kunt je argument sterker maken door een voorbeeld te geven of een bron aan te halen (bijv onderzoek heeft aangetoond dat nabestaanden een veel moeilijker rouwproces doorstaan). Let erop dat je bij het aanhalen van een bron, altijd een verwijzing in de tekst geeft en de bron opneemt in je literatuurlijst.

Tenslotte geef je een herhaling. Voor nabestaanden is de actieve donorregistratie dus absoluut niet wenselijk. In de tweede alinea draag je je tweede argument aan. Dit doe je op dezelfde wijze als in de eerste alinea. Je derde argument introduceer je in je derde alinea op dezelfde wijze als in de eerste alinea.

Vervolgens breng je ook een tegenargument naar voren. Dit argument weerleg je echter. Hierdoor wuif je eventueel kritiek op jouw plan weg. Slot Hier geef je de conclusie. Dit doe je door jouw argumenten nogmaals te herhalen en uit te leggen dat jouw stelling in dit betoog bewezen is. Let op dat je geen nieuwe informatie geeft in het slotstuk.

Het is ook leuk om bij het afsluiten nog weer terug te grijpen op de anekdote waar je in je inleiding mee begonnen bent. Algemeen Let goed op het gebruik van signaalwoorden. Signaalwoorden zoals ten tweede, ten derde,vervolgens, daarnaast en bovendien zijn woorden die goed te gebruiken zijn in de tweede en derde alinea.

 1. Gebruik ook signaalwoorden als je verbanden wilt leggen of zaken toe wil lichten.
 2. Hierdoor wordt het voor de lezer een stuk duidelijker en zal hij of zij sneller overtuigd raken van jouw mening.
 3. In de alinea waarin je het tegenargument weerlegt, zijn signaalwoorden zoals maar en echter goed te gebruiken.

Je gaat immers het tegendeel bewijzen. In je slotalinea zijn signaalwoorden zoals dus, kortom, samenvattend of concluderend heel goed te gebruiken. Wil je een overzicht van alle signaalwoorden? Kijk dan eens op de volgende link, Een betoog wordt het krachtigst wanneer je in je argumentatie verwijst naar bronnen.

Een zin als: “Heilersig (2005) toonde in haar onderzoek aan dat genetische gemodificeerde aardappels geen enkel gevaar vormen voor de consument ” kan een standpunt heel goed onderbouwen. Dat werkt vaak beter dan wanneer je zegt: de meeste mensen denken dat genetische modificatie van aardappels geen gevaar vormen voor de consument.

Niemand kan namelijk controleren waar je deze gegevens vandaan hebt gehaald en of het wel klopt. Ben je klaar met schrijven? Lees het betoog dan nog een keer door en let op je zinsopbouw. Ik zie te vaak te lange zinnen die door komma’s onderbroken worden.

 • Een zin als: ‘’Hij durfde zich niet te uiten, bang voor een rare reactie” is niet goed.
 • In de tweede zin staat namelijk geen onderwerp en geen persoonsvorm.
 • Beter is het om deze zin met behulp van een signaalwoord op te schrijven.
 • Hij durfde zich niet te uiten omdat hij bang was voor een rare reactie”.

Bovenstaande instructies zijn algemeen. Misschien heeft jouw docent net iets andere instructies gegeven. Als dat het geval is, volg dan de instructies van je docent. Mocht je liever een flimpje kijken over het betoog, klik dan op de volgende link van Digistudies.

Introduceer het onderwerp met behulp van een anekdote of een voorbeeld.Geef je standpunt.

Geef je eerste argument voor je standpunt, licht het toe en verwijs naar bronnen.Geef een tweede argument voor je standpunt, licht het toe en verwijs naar bronnen.Geef een derde argument voor je standpunt, licht het toe en verwijs naar bronnen.Geef een tegenargument en weerleg dit tegenargument. Ook hier licht je toe en verwijs je naar bronnen, indien mogelijk.

Herhaling van argumenten en eventueel tegenargumenten ontkrachten.Conclusie; hier concludeer je dat jouw standpunt het juiste is.

Ik hoop dat je veel profijt hebt van mijn uitleg. Mijn advies is om zoveel mogelijk te oefenen met het schrijven van betogen. Het helpt ook om betogen te lezen. Hierdoor ga je vanzelf de opbouw herkennen. Vind je het lastig en wil je dat ik eens met je meekijk? Dat is geen probleem. Neem gerust contact met me op, ik help je graag.

Kan je een betoog beginnen met een vraag?

De inleiding – Probeer in het begin van een geschreven stuk altijd de aandacht te krijgen van de lezer. Veel mensen lezen eerst de eerste zin(nen) om daarna te bepalen of ze verder gaan lezen. Titel en eerste zinnen zijn daarom van groot belang. Je kunt beginnen met een grapje, een anekdote of een directe vraag aan de lezer (Baalt u ook zo van).

In het begin van het betoog formuleer je de mening (het standpunt, de stelling) die je zal gaan verdedigen in het essay. Zorg dat je krachtig overkomt en vermijd daarom woorden als wellicht, misschien, ik denk. Een goede stelling zou kunnen zijn: Het rookverbod in de Nederlandse horeca moet per direct worden afgeschaft.

Doel, plaats en tijd zijn duidelijk weergegeven en er kan geen misverstand bestaan over het doel van jouw betoog. Na het standpunt geef je de structuur van jouw betoog weer. Je kunt er voor kiezen om louter argumenten voor jouw stelling te behandelen, maar ik heb al geschreven dat die aanpak het betoog verzwakt.

See also:  Wie Viele Sekunden Hat Ein Jahr

Wat is de hoofdgedachte van een betoog?

argumenteren Schrijf je een eenvoudig betoog, dan bouw je je tekst zo op. De hoofdgedachte van een betoog is een standpunt. Inleiding Je schrijft een ‘lekkere’ inleiding, een appetizer, om ervoor te zorgen dat je lezer zin heeft om verder te lezen. Gebruik bijvoorbeeld een verhaaltje, een persoonlijke ervaring of een vergelijking.

 1. In de inleiding zet je ook je standpunt.
 2. Je inleiding mag dan ook uit twee alinea’s bestaan, maar één is ook goed.
 3. Ern Dan kom je met argumenten om je standpunt te onderbouwen.
 4. Dat kunnen feiten of waarnemingen/observaties zijn (dingen die jij ziet), je kunt ook voorbeelden gebruiken.
 5. Het is belangrijk dat argumenten kloppen, dat maakt jouw verhaal sterker.

Als je meerdere argumenten inzet, behandel dan per alinea een argument. Signaalwoorden om die alinea’s met elkaar te verbinden zijn bijvoorbeeld: ook, ten tweede / ten derde (gebruik liever geen ten eerste, de lezer ziet dat wel als jij ten tweede schrijft), daarnaast,

Hoe zet je een citaat in een betoog?

Parafraseren – Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt. Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet. Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc.

in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p.68). Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna, Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p.175), waarvan, Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p.15) en, Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en,

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Parafrase met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren. Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk. Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.

Parafrase van een internetbron

Cognitieve dissonantie is recht praten wat krom is (Grit, 2018) en dat, Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken.

Parafrase van meerdere publicaties Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

, verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien.

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

Migchelbrink (2006, p.68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren. In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna.

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk).

Noordhoff Uitgevers. Grit, R. (2018, 22 januari). Cognitieve dissonantie. Emmer Courant, Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk).

Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk).

Hoeveel woorden in een betoog?

The Dutch Grammar Forum Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website. Als je al wat beter Nederlands kunt schrijven, dan is dit jouw hoekje.

 • Een gevorderde kan bijvoorbeeld: 1.
 • Langere (complexe) zinnen maken, 2.
 • Werkwoorden in diverse tijden vervoegen en 3.
 • Over moeilijkere onderwerpen schrijven.
 • Nieuwkomer Posts: Joined: Fri Jul 19, 2013 12:44 pm Country of residence: Netherlands Mother tongue: Dutch (Netherlands) Gender: Male by » Fri Jul 19, 2013 12:58 pm Hallo allemaal, Op het moment ben ik bezig met een toelatingsexamen 21+ aan de Hogeschool van Rotterdam.

Engels, Economie en Nederlands zijn mijn examen vakken. Nu is het zo dat ik Engels en Economie met weinig moeite heb gehaald, maar voor Nederlands nu aan mijn herkansing zit (en dus mijn laatste kans om deel te nemen aan deze opleiding). Je hebt daarin een onderdeel schrijven en een onderdeel lezen.

 1. Het eerst genoemde onderdeel houdt in dat je dus een betoog moet schrijven.
 2. Hieronder wat details (je kan kiezen uit vier stellingen): Kies slechts één van de vier stellingen.
 3. Zorg ervoor dat je je betoog schrijft naar aanleiding van de stelling van je keuze.
 4. Wanneer je een onderwerp zou behandelen dat niet aansluit bij één van onder genoemde stellingen, leidt dat tot een onvoldoende.

Schrijf een betoog van 450 tot 600 woorden. Maak bij de opzet gebruik van een schema. Verwerk dit schema duidelijk in je tekst. Nu gaat het mij met name om het laatste stukje, het schema. Ik heb nog nooit een betoog geschreven dus heb ook geen idee hoe zo’n schema eruit moet zien.

Nu vond ik het volgende op internet: Is dit schema accuraat? Of is er een vaste manier van het schrijven van een betoog? Als iemand mij zou kunnen vertellen of dit schema goed is wat hier staat uitgelegd ben ik in ieder geval al een heel eind geholpen! Verder zou ik graag willen weten of iemand een goed voorbeeld heeft van een betoog (niet te moeilijk geschreven als het kan) waar ook een duidelijk schema in verwerkt zit.

Alvast superveel bedankt voor de moeite en ik hoop op reacties! Ook enigzins algemene informatie over een betoog is meer dan welkom! Retired moderator Posts: Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm Country of residence: Netherlands Mother tongue: Dutch (Netherlands) Second language: English Third language: German Fifth, sixth, seventh,,, languages: too many Gender: Female by » Fri Jul 19, 2013 2:58 pm Hoi HansKazan (de beroemde goochelaar? ) Het bouwplan dat beschreven wordt op de webpagina waar je naar linkt, lijkt me het schema dat ze bedoelen.

Toen ik op school zat heb ik dezelfde opbouw geleerd voor een betoog. Als je dit bouwplan volgt, met steeds een alinea per stap, dan moet het goedkomen met je betoog. Succes! Joke Nieuwkomer Posts: Joined: Fri Jul 19, 2013 12:44 pm Country of residence: Netherlands Mother tongue: Dutch (Netherlands) Gender: Male by » Sat Jul 20, 2013 10:09 am Hallo Joke, Bedankt voor je reactie! Dan weet ik in ieder geval dat ik daarmee in de goede richting zit! Is er verder nog iemand die tips heeft voor het schrijven van een betoog of andere algemene informatie waar ik wat aan zou kunnen hebben? Iemand die eventueel een betoog weet die volgens het hiervoor gelinkte stappenplan is geschreven voor referentie? Alvast bedankt! HansKazan (en nee, niet de beroemde goochelaar maar iemand die geen betere nickname wist ) Retired moderator Posts: Joined: Sat Nov 04, 2006 11:51 pm Country of residence: Belgium Mother tongue: Dutch (Flanders) Location: Belgium by » Sat Jul 20, 2013 1:04 pm Grappig concept.

ik kan me niet herinneren dat ik ooit “een betoog” heb moeten schrijven, en al zeker niet dat daar schema’s of regels voor bestonden. Misschien iets Nederlands. Dat schema lijkt wel de meest logische manier om zoiets aan te pakken inderdaad. Gezien de strikte eisen over de lengte kan je dan wel best al bij het schema een beetje aangeven hoe lang elk stuk mag zijn – bij sommige onderwerpen kan een lange inleiding interessant/nuttig zijn, maar dan heb je natuurlijk minder plaats voor de argumenten, en die zullen meestal toch het belangrijkste zijn en dus het meeste plaats innemen.

See also:  Warum Putzen Sich Katzen?

Verder zou ik denken dat één van de uitdagingen is om het stuk met de argumenten zo op te bouwen dat ze in een min of meer logische volgorde staan en indien mogelijk op elkaar voortbouwen, en dat je vermijdt dat het gewoon als een opsomming van argumenten klinkt. Als je denkt dat je moeite zult hebben met dat schema, kan je misschien de omgekeerde oefening doen, ergens een column of opiniebijdrage halen en proberen te analyseren wat voor schema daar achter steekt, en hoe de auteur de argumentatie opbouwt.

Nieuwkomer Posts: Joined: Fri Jul 19, 2013 12:44 pm Country of residence: Netherlands Mother tongue: Dutch (Netherlands) Gender: Male by » Mon Jul 22, 2013 5:05 pm Bedankt voor de reactie Quetzal! Staan een aantal goede tips in waar ik wat aan heb. Ik heb een kleine samenvatting gemaakt van hoe een betoog geschreven moet worden en ik hoop dat als ik die volg dat ik dan op z’n minst een vijf moet kunnen halen tijdens mijn herexamen.

Ik heb het volgende en ik vraag om correcties/toevoegingen: Schema opbouw: 1ste alinea Inleiding+stelling (mag twee alineas, kan ook één) 2de alinea Argument voor 1 3de alinea Argument voor 2 4de alinea Argument voor 3 5de alinea argument tegen + verwerpen (al moet je dat alleen doen als je de stelling fatsoenlijk en geloofwaardig kan verwerpen! Anders hou je het bij 3 argumenten voor.

Is niet verplicht om een argument tegen te hebben + verwerpen AFAIK) 6de alinea Conclusie Algemene tips: 1. Voeg na iedere alinea een witregel toe.2. Begin niet met ”Ik doe mijn betoog over”.! Je bent geen groep 8 spreekbeurt aan het houden over de Golden Retriever.3.

Gebruik niet teveel de ik-vorm. Veralgemeniseer! Toelichting: Inleiding: Zorg ervoor dat je de aandacht van de lezer pakt en interesseert om verder te lezen (in één zin). Werk je onderwerp kort uit (algemeen!). Noem je stelling. Vermijdt onzekere woorden zoals “Ik denk”, “Misschien”, “Wellicht”. Kern: Per alinea de uitwerking van één argument.

Begin met signaalwoorden (ten eerste, ten tweede, ten derde, tot slot per alinea) Begin nooit met het sterkste argument en eindig nooit met het meest zwakke argument! Slot: Begin met het signaalwoord “Kortom” (dubbele punt), herhaal je stelling, gebruik het signaalwoord “omdat” en noem nu je argumenten.

Waar kan een betoog over gaan?

Zit je op de middelbare school? Dan komt het vast wel eens voor dat jij een debat of discussie moet organiseren, of misschien moet je wel een betoog schrijven. Vooral voor de vakken Nederlands en Engels is er vaak de opdracht een betoog of discussie te verzorgen.

Voor een betoog, debat of discussie heb je een goed onderwerp nodig om het over te hebben. Binnen onderwerpen als onderwijs, milieu, politiek, maatschappij en economie zijn verschillende stellingen mogelijk waarover een stuk kan worden geschreven of debat kan worden gevoerd. Naast een onderwerp kiezen is het belangrijk dat je een goede stelling formuleert.

Stellingen moeten namelijk aan bepaalde eisen voldoen; zo mogen ze bijvoorbeeld geen argument of ontkenning bevatten.

Hoe begin je met een inleiding?

In je inleiding introduceer je je onderwerp, stelt de probleemstelling op en vertelt je doelstelling en je onderzoeksvragen. Verder maak je een korte beschrijving van de onderzoeksopzet en maak je een leeswijzer.

Hoe begin je een middenstuk van een betoog?

De inleiding – Probeer in het begin van een geschreven stuk altijd de aandacht te krijgen van de lezer. Veel mensen lezen eerst de eerste zin(nen) om daarna te bepalen of ze verder gaan lezen. Titel en eerste zinnen zijn daarom van groot belang. Je kunt beginnen met een grapje, een anekdote of een directe vraag aan de lezer (Baalt u ook zo van).

 • In het begin van het betoog formuleer je de mening (het standpunt, de stelling) die je zal gaan verdedigen in het essay.
 • Zorg dat je krachtig overkomt en vermijd daarom woorden als wellicht, misschien, ik denk.
 • Een goede stelling zou kunnen zijn: Het rookverbod in de Nederlandse horeca moet per direct worden afgeschaft.

Doel, plaats en tijd zijn duidelijk weergegeven en er kan geen misverstand bestaan over het doel van jouw betoog. Na het standpunt geef je de structuur van jouw betoog weer. Je kunt er voor kiezen om louter argumenten voor jouw stelling te behandelen, maar ik heb al geschreven dat die aanpak het betoog verzwakt.

Wat is een goede uitsmijter voor een betoog?

De formule voor de perfecte slotzin – Een mooie formule voor een goede slotzin is om terug te grijpen op de aandachtstrekker van het begin van je betoog. We noemen dit een cirkelrede: dit stijlmiddel maakt het betoog tot een afgerond geheel. Een ander stijlmiddel is om een boodschap, wens of laatste zin krachtig uit te spreken als drieslag.

Hoe lang duurt een betoog schrijven?

Debattip 7: Hoe lang mag een betoog zijn? KISS Een gemiddeld betoog zou dan ook niet langer dan 20 minuten mogen duren. Althans, als de spreker graag wil dat de toehoorder er ook nog iets van onthoudt. En dat was ongetwijfeld het doel van Obama en Willen Alexander.

De belangrijke les die we hieruit kunnen trekken is: houd het kort en krachtig. Amerikanen hanteren niet voor niets het ezelsbruggetje KISS: Keep It Short and Simple. Als een van de belangrijkste mensen ter wereld bij zijn aantreden slechts iets langer dan een kwartier praat, waarom spreken duizenden mensen dan dagelijks op congressen, presentaties en feestelijkheden een uur of zelfs langer? Zoals de Duitse dichter Peter Sirius zegt: ‘Naar een toespraak te luisteren is dikwijls moeilijker dan hem te houden.’ Hoe lang duurt je betoog? Sprekers geven aan het begin van een toespraak vaak aan ‘het kort te houden’.

Toch kan het dan zomaar gebeuren dat het publiek na tien minuten verveeld om zich heen begint te kijken of mobieltjes controleert op nieuwe berichten. Dat is uiteraard niet de opzet van de spreker, waarschijnlijk heeft het te maken met zijn onervarenheid.

We weten vaak niet hoe lang onze toespraken duren. Enig idee hoeveel minuten je spreekt als je vier A4’tjes hebt volgeschreven? Het volgende schema kan je helpen bij de voorbereiding van een korte, krachtige presentatie. Bepaal eerst of je een langzame, gemiddelde of snelle spreker bent. Lees precies een minuut lang een tekst voor en tel het aantal woorden.

Als je rond de honderd woorden uitkomt, ben je een langzame spreker. Neig je naar de honderd woorden per minuut, dan ben je een gemiddelde spreker. Vanaf 130 woorden mag je jezelf tot de snelle sprekers rekenen. We gaan hierbij uit van een A4 in lettertype Arial met een tekengrootte van 11.

Gemiddeld kun je daar ongeveer 450 woorden op kwijt. Als het meer is, gebruik je waarschijnlijk geen witregels – dat komt het overzicht tijdens het spreken niet ten goede. Met de eerder genoemde vier pagina’s zit je dus al snel op een kwartier spreektijd. Korter mag Als je tien minuten mag praten, wees dan niet bang om korter te spreken.

Niemand heeft ooit geklaagd dat een opening van een congres te kort was. De surrealistische schilder Salvador Dali schijnt een van de kortste toespraken ooit te hebben gehouden. Hij zei: ‘Mijn toespraak is zo kort, dat hij alweer voorbij is.’ Als je een heel korte afscheidstoespraak wilt geven, loop dan langzaam en plechtig naar voren.

Wacht tot het applaus is geëindigd, kijk het publiek indringend aan en zeg: ‘Dat was het.’ Wat is jouw doel? De vraag moet natuurlijk eigenlijk niet zijn hoe lang je betoog mag zijn, maar wanneer je je doel bereikt hebt. Als je de aandacht van je toehoorders kunt vasthouden en de boodschap kunt overbrengen, mag je betoog best iets langer zijn.

Maar het hangt ook af van je publiek en de gelegenheid. Als iedereen wacht om te toosten en aan de feestelijke borrel te gaan, is een kort, vrolijk betoog het best. Bij een belangrijke mijlpaal in de organisatie zijn de woorden bedoeld om dat moment te markeren.

Houd er rekening mee dat de eerste zinnen vaak wegvallen omdat de toehoorders zich nog moeten concentreren. Werk met hoofdpunten Als je wat langere presentaties houdt, verdeel je ze misschien in meer onderdelen. Vertel dit dan aan het begin van je betoog. Denk bijvoorbeeld aan het NOS Journaal of RTL Nieuws: aan het begin krijgen we alvast te horen welke hoofdpunten besproken gaan worden.

Dit zorgt er automatisch voor dat onze nieuwsgierigheid is gewekt en dat we het nieuws beter gaan volgen. Dit mechanisme is eigenlijk ook van toepassing op een presentatie of betoog. Zorg er dus voor dat je altijd je onderwerpen of argumenten in hoofdpunten verpakt.