Balkanlardaki Osmanlı Eserleri RestoraTÜRK Meslek Kültürü ve Bilgi Paylaşım Platformu. http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri.html Fri, 27 Mar 2015 20:50:06 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management tr-tr Balkanlar'daki Osmanlı Eserleri Fotoğraflanıyor http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/1036-balkanlardaki-osmanl-eserleri-fotograflaniyor.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/1036-balkanlardaki-osmanl-eserleri-fotograflaniyor.html

Konyalı sanatçılar tarafından yürütülen proje çerçevesinde Balkanlar'daki tüm Osmanlı eserleri, alan taramasıyla fotoğraflanıyor.

İbrahim Dıvarcı, Nildem Global Sigorta Şirketi Kurucu Ortağı Çiğdem Ergelen'in sponsorluğunda Bosna Hersek ve Kosova'daki Osmanlı eserlerini fotoğraflamak için 2009 yılında çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Bosna Hersek ve Kosova'daki Osmanlı Eserleri Fotoğraflandı

''Yaklaşık 1 yıl süren yeni çalışmamızda, Bosna Hersek ve Kosova'daki tüm Osmanlı eserlerini Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Haşim Karpuz, Doç. Dr. Mehmet İpçioğlu ve bu bölgelerdeki yerel araştırmacılar ile halkın da katkısıyla tek tek tespit ettik. Bugüne kadar bu bölgelerdeki Osmanlı eserlerinin tamamının envanteri bulunmuyordu. Biz ilk defa bu bölgelerde geniş kapsamlı bir çalışma yaptık ve Osmanlı eserlerinin tamamına yakınının tespitini yaptık. Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü, Gazi Hüsrevbey Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Drina Köprüsü, Kosova'nın Priştina kentindeki Sultan Murat Türbesi, aynı kentteki Fatih Sultan Mehmet Camii, Prizen kentindeki Sinan Paşa Cami eserleri fotoğrafladığımız eserlerden bazıları.''

]]>
sonay@fenomen.org (Sonay ERDAL) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Tue, 04 Oct 2011 08:44:24 +0000
Harabati Baba Tekkesi http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/740-harabati-baba-tekkesi-.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/740-harabati-baba-tekkesi-.html

Harabati Baba Tekkesi - Kalkandelen / Makedonya

Kalkandelen’de (Tetova) bulunan Harabati Baba Tekkesi, Makedonya’daki Bektaşilerin merkezi olduğu gibi, Bektaşiliğin Balkanlar’daki en önemli yapılarından birisidir. Harabati Baba Tekkesi, yedi binadan oluşur. Tekke, Sersem Ali Baba tekkesi olarak da adlandırılır.

Bu isimlerin kaynağı ise tekkeyi kuran tarihi karaktere dayanır: Server Ali Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından birisi iken intisap ettiği Bektaşilik’e hizmet etmek ister. Kanuni de, “senin adın bundan böyle sersem olsun” der. Sersem Ali Dedebaba’nın, 1526 yılında kurduğu Harabati / Sersem Ali Dedebaba Dergahı’nda kendisinden sonra birçok ünlü Bektaşi babası hizmet etmiştir. Bugün tekkenin liderliğini, Edmond Brahmaj (Baba Mondi), dervişliğini ise Abdulmuttalip Bakıri yapıyor.

Bir süre sonra Harabati Baba tekkesi gerçekten de harab bir hale gelmeye başlayınca tetovo belediyesi işe el atmış ve tekke aslına uygun olarak restore edilip otel lokanta ve turistik eğlence yeri haline getirilmiş.

]]>
samililbey@gmail.com (Şâmil İLBEY) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Wed, 29 Jun 2011 06:45:27 +0000
Osmanlı Eserleri Envanteri Projesi http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/459-osmanli-eserleri-envanteri.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/459-osmanli-eserleri-envanteri.html Rumeli'de Osmanlı Eserleri Envanteri Projesi

Türkiye; Kafkasya ve Kuzey Irak açılımının bir benzerini Balkanlar’da uygulamaya soktu. Dengeler gözetilerek atılan adımlar, Anadolu-Rumeli bağlarını yeniden canlandırdı. Açılımın ilk meyvesi de Balkanlar’daki eserlerin sayısını 30 bine çıkaran ‘Osmanlı Eserleri Envanteri Projesi’ olacak.

Oturum başkanının verdiği 20 dakikalık süre, sunumuna yetmemişti. İkinci ikazın ardından 10 dakika geçmişti ki konuyu toparlaması istendi. Daha fazla uzatmadan bitirdi konuşmasını. Kürsüye yaydığı tebliğini toparlarken, yüreğinden seslendi konferans salonuna; resmî görevine, salondaki Sırp temsilcilere bakmaksızın: “Ben bugün Balkanlar’da yaşayan Fatihan torunlarından biriyim. Ailem, Osmanlı yedi cihana hâkim olsun diye Anadolu’yu bırakıp göçmüş o diyarlara. Hadi Osmanlı’nın bize sahip çıkamamasını anladık da siz neden uzak durdunuz yıllarca? Bizi neden öksüz, yetim bıraktınız?”

Sadece onun değil, katılımcıların da gözleri dolmuştu. Uzun süre ayakta alkışlandı. Akademisyenin bu küçük sitemi, belki bazıları için alışılagelmişti; ama onun için belki de yaşadığı ülkede işinden edecek kadar tehlikeliydi…

]]>
restek@restoraturk.com (Rest. Sinan BAHADIR) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Wed, 20 Jan 2010 22:33:28 +0000
Balkanlardaki Osmanlı Kaleleri: "Kanije Kalesi" http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/458-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-kanije-kalesi.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/458-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-kanije-kalesi.html

KANİJE KALESİ:

Şehrin ismi "Kanije" ilk olarak 1245 tarihli bir belgede yer almıştır. Burayı yöneten aile buraya bir kale yapmıştır, böylece Kanije, Zigetvar ile birlikte Macaristan'ın en önemli savunma noktalarından biri haline gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş topraklara sahip olduğu zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun en batıdaki kalesidir. Türkler tarafından alındıktan sonra 1601'de Tiryaki Hasan Paşa'nın ünlü savunması ile kurtarılmıştır. Önceleri Zigetvar'da bulunan eyalet merkezinin buraya taşınmasıyla eyalet merkezi oldu. 1690'da Habsburg ordusu tarafından geri alınan kent, Osmanlılar bölgeden çekilince şehir stratejik önemini kaybetmiş ve 1702'de Viyana'dan gelen bir karar ile kale yıkılmış.

]]>
restek@restoraturk.com (Rest. Sinan BAHADIR) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Wed, 20 Jan 2010 22:11:41 +0000
Balkanlardaki Osmanlı Kaleleri: "Fülek Kalesi" http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/457-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-fulek-kalesi.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/457-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-fulek-kalesi.html

FÜLEK KALESİ

Macaristan ve Slovakya sınırında, Nógrád ve Gömör ırmaklarının birleştiği noktada Fülek Kalesi bulunmaktadır. İsmi Latinceleşmiş bir Kelt sözcüğü olan “Fulaku”’dan türemiştir. “Saklanacak yer” veya “muhkem yer” manasına gelmektedir. M.Ö. 150 yılında kurulduğu bilinmektedir. Daha ziyade Katolik Macarlar ve Almanların yaşadığı bir bölge olduğu için Budin Beylerbeyliğine devamlı sorun çıkarmıştır.

Fülek kalesi tarihimizde çok önemli bir yer işgal etmekle beraber halkımızca pek bilinmeyen kalelerden biridir. Bir çok kere el değiştirmiştir. 10 Eylül 1682 günü Protestan Macarların lideri ve Osmanlıya gönülden bağlı Imre Tökeli tarafından yeniden geri alınmıştır. Imre Tökeli Fülek’in alınması ile birlikte Budin Paşası tarafından Orta Macaristan Kralı ilan edilerek taç giymiştir.

]]>
samililbey@gmail.com (Şâmil İLBEY) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Wed, 20 Jan 2010 21:44:59 +0000
ESTERGON KALESİ http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/455-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-egri-kalesi.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/455-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-egri-kalesi.html

ESTERGON KALESİ:
Budin’in 50 kilometre kuzeybatısında, Tuna’nın güneyinde, Avusturya, Slovakya, Macaristan sınırlarının birleştiği yerde, Tuna ve Gran nehirlerinin kavşağında şöhretli bir sınır kalesiydi. Almanlar bu kaleye Gran, Macarlar Estergom, Türkler Estergun derlerdi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543 yılında fethedilmiştir. Evliya Çelebi ziyaret ettiğinde, 16 mahallesi, 2900 evi, 4 camii, 2 medresesi, bir çok mektebi vardı. Ayrıca asker aileleri için özel evler yapılmıştı. En büyük camii “Mahkeme Camisi” idi ve kapısında şu mısralar yazılıydı :

]]>
restek@restoraturk.com (Rest. Sinan BAHADIR) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Wed, 20 Jan 2010 21:20:35 +0000
Balkanlardaki Osmanlı Kaleleri: "Eğri Kalesi" http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/454-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-egri-kalesi.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/454-balkanlardaki-osmanli-kaleleri-egri-kalesi.html EĞRİ KALESİ:
Macarların Eger, Almanların Erlay, Osmanlı Türklerinin Eğre veya Eğri diye adlandırılan kale, dost ve kardeş Macaristan’ın Heves İlinin merkezidir. Mâtra ve Bükk dağlarının arasında, Eger nehrinin vadisindedir. Stratejik durumu ve zengin maden yatakların varlığı nedenleri ile kale Macar asilzadeleri ve Kral Ferdinand tarafından tahkim edilmişti. Kale ilk defa Sultan Süleyman zamanında 1552 yılında ikinci vezir Kara Ahmet Paşa tarafından kuşatıldı. Kaleyi Macar Komutan István Dobo savunuyordu. İkibin kişilik Macar kuvveti 45 gün kadar kaleyi savundu.

Eğri’nin fethinde Çağalzade Sinan Paşa, Hadım Cafer Paşa, Rumeli Beylerbeyi Vezir Hasan Paşa, Cerrah Mehmet Paşa, Lala Mehmet Paşa gibi devlet adamlarımız görev yaptılar. Fetihten sonra Eğri Budin’e bağlı bir sancak haline getirildi. 1596 dan sonra Szolmok, Hatvam, Szegedin, Fübk ve Szécseny livalarını içine alan bir eyalet haline getirildi.

]]>
restek@restoraturk.com (Rest. Sinan BAHADIR) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Wed, 20 Jan 2010 21:03:11 +0000
Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/453-balkanlardaki-osmanli-kutuphaneleri-saraybosna-gazi-husrev-bey-kutuphanesi.html http://www.restoraturk.com/balkanlardaki-osmanli-eserleri/453-balkanlardaki-osmanli-kutuphaneleri-saraybosna-gazi-husrev-bey-kutuphanesi.html THE GHAZI HUSRAV BEY LIBRARY

1537 yılında yapılan, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Boşnakça, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılmış değerli elyazmalarına sahip. 800 yıldan daha eski ender eserler bulunmakta. Bunlar paha biçilmez olarak değerlendiriliyorlar.

Kurucusu Sultan 2. Beyazıt`ın torunu Gazi Hüsrev Bey olan kütüphanede bulunan 80.000 kitap ve dokümanın 10.000 tanesi eski doküman ve el yazması, 5.000 doküman ise Osmanlı Halifeliği dönemine ait.

HISTORY
Vrhbosna, today’s Sarajevo, was the seat of the duke of the western regions after 1436. The qadi’s his seat was in Sarajevo after Bosnia was finally conquered by the Turks in 1463. The mufti also had his seat in Sarajevo after 1519. From the time of the Turkish conquest until the coming of Gazi Husrev Bey, Vrhbosna grew into a town with seventeen micro regions (mahalla) and as many mosques.

]]>
restek@restoraturk.com (Rest. Sinan BAHADIR) Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Wed, 20 Jan 2010 20:29:45 +0000