RestoraTÜRK

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Sponsor Bağlantı

Paylaş      

Anasayfa Koruma ve Restorasyon
Koruma ve Restorasyon

Ulus'ta Restorasyon Çalışmaları Başladı

Hacı Bayram-ı Veli Hz. Ankara'da değil tüm Anadolu'da sevilen bir mânevi mimardır. Bu sebeple her yıl yüzbinlerce kişi tarafından ziyaretçi akınına uğrar. Bu bölgenin çevresi, hepimizin bildiği gibi vahim durumdadır ve nihayet bunlardan birincisi ve en büyüğü Hacı Bayram Cami ve çevresinde Ulus Tarihi Kent Projesi adı altında çalışmalara başlandı.*

ULUS'TA RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir zamanlar Ankara'nın kent merkezi sayılan, elçilik ve bakanlık binalarına ev sahipliği yapan, Başkentliler'in gözde alışveriş mekanlarına sahip olan Ulus, tarihi kimliğine yeniden kavuşuyor. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koordinatları”, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı

Bir zamanlar Ankara’nın kent merkezi sayılan, elçilik ve bakanlık binalarına ev sahipliği yapan, Başkentlilerin gözde alışveriş mekanlarına sahip olan Ulus, tarihi kimliğine yeniden kavuşuyor. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koordinatları”, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Devamını oku...
 

Geçmişten Bugüne Şehir ve Restorasyon

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ŞEHİR VE RESTORASYON
DİN VE HAYAT DERGİSİ
Sayı: 9 Yıl: 2010

Ekrem ERDAL
Saadet ACAR

Restorasyon kelimesi terminolojik olarak taşınmaz kültür varlıklarında "onarım" anlamına gelir. Onarım, "Neye göre, nasıl?" sorularını beraberinde getiren bir olgudur. Bu soruları göz önünde bulundurursak önümüze şöyle bir tanım çıkar: "Eski, tarihî, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği yapmış eserin, aslına uygun olarak, aslî malzemeden, aslî yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır."

Esasen yukarıda yapılan restorasyon tanımı salt mimari için olmamalıdır. Doğrusu, restorasyon (onarım) ve konservasyonu (koruma) birlikte düşünerek bunun fikrî açılımlarını yapmaktır. Restorasyon ve konservasyonu sadece mimariyi düşünerek değil beynelmilel değerleri, millî, manevî ve ahlâkî fikirleri, devleti, milleti, örf ve adetleri, kültürü ve öğelerini, tarih ve edebiyatı, sanatı düşünerek incelemeli ve kavramaya çalışmalıyız. Bununla ilişkili bilgi ve belgeler de konserve edilmelidir.

Devamını oku...
 

Divriği Ulu Cami

Ortaçağ sanatının Türkiye’deki şaheserlerinden 800 yıllık Divriği Ulu Camii 50 yıldır için için ölüyor. Hem de sözüm ona restorasyonlar marifetiyle.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO’nun 1985’te Dünya Mimari Mirası’na dahil ettiği Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’na en ölümcül darbeyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 60’lı yıllarda yaptırdığı restorasyon vurdu. Şimdi Ulu Cami için yeni ve kritik bir dönem başladı. Sivas Valisi Hasan Canpolat, ihaleye çıkarak caminin restorasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Tam, ‘Aman ne güzel, nihayet Ulu Cami kurtarılıyor’, başka bir ses kafaları karıştırdı. Prof. Dr. Doğan Kuban, ‘İhale derhal durdurulsun’ diyordu. Kuban böyle düşünüyorsa mutlaka bildiği vardı. Çünkü Kuban, Türkiye’nin restorasyon duayeniydi, Ulu Cami’ye 40 yılını vermiş, 1997’de ‘Divriği Mucizesi’ adlı bir kitap yazmıştı. Üstelik Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın Restorasyonu İşi Bilimsel Danışma Kurulu Genel Danışmanı’ydı. En iyisi caminin son halini görmek, resmi yetkililer ve Kuban’ın görüşünü almaktı. Öyle yaptık...

Ulu Cami, Anadolu kültürü ve mimarisi açısından çok önemli ancak sorunlarının hükümet düzeyinde ele alınması gerekiyordu. 4 Eylül 2003’te Sivas’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonar Başbakan Tayyip Erdoğan, Divriği Ulu Camii ile ilgili ne gerekiyorsa yapılacağını, hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını açıkladı. Caminin onarımı hükümet kararı haline geldi. Yatırımları Hızlandırma Ödeneği’nden Turizm Bakanlığı aracılığıyla 2.3 trilyon liralık ödenek aynı yılın kasım ayında Sivas İl Özel İdaresi’ne aktarıldı. Bu, başlangıç ödeneği. Hükümet, caminin restorasyonu için hiçbir masraftan kaçınılmayacağını belirtti.

Devamını oku...
 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Değerlendirilmesi

Taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi

Taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının (anıtlar ve sitler) saptanarak ulusal kültür varlıkları kütüğüBazı ülkelerde çok sayıda yapı koruma kapsamına alınırken, kimi ülkede anıtlar gerçekte hak ettiklerinin altında bir statüyle değerlendirildiklerinden zarar görmektedir. Türkiye'deki değerlendirme sistemi değişen yasalarla birlikte zaman içinde değişime uğramıştır; bu konuda uzmanlar arasında tam bir düşünce birliğine ulaşılmış değildir.  Tartışmaların daha sağlıklı kararların alınmasına uygun ortam hazırlayacağını ve ulusal bilinçlenme düzeyinin yükselmesiyle bunun gerçekleşebileceğini umut ediyoruz. Şu anda geçerli olan değerlendirme düzeni Türkiye'de kültür ve doğa varlıkları ile ilgili bilimsel ilkeleri saptayan "Taşınmaz kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu'nun 28.2.1995' de aldığı kararla belirlenmiştir. Bu karara göre, taşınmaz kültür varlıkları iki bölümde incelenmektedir:

Devamını oku...
 

Türkiye'de konservasyonun tarihi

Abstract

Our aim and attempts to compile the development of conservation science in Tıırkey, imder the light of documents and in a chronological order has unfortunately failed. This result indicates that conservation and restoration of movable cultural property has not been w eli received b\ the related fields of study throughoııt the years. The absence of documents on conservation treatınents has even ınake it mor e coınplicated for the author to trace the progress in this cırea. Therefore, this paper is limited w itli a sıırvey of accessible information from ınuseums, e.ıcavations and their iaboratories.

Taşınır kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konusunda yurdumuzda yaşanan aşamaları, kronolojik bir sunuş içinde bire bir, yani konuyla direk ilgili belgelere dayandırmak çabası ne yazık ki olumsuz sonuç vermiştir. Bu olumsuz sonuç, konservasyon ve restorasyon kavramlarının taşınır kültür varlıkları için bir anlam ifade etmediğini göstermektedir.

Devamını oku...
 

Tablo Konservasyonunda Bilimsel İnceleme

Tabloların bilimsel olarak incelenmesi:

Günümüzde tablo restorasyonunda, çözümleme biliminin sağladığı çeşitli olanaklardan yararlanılır. En yaygın örnek, sahtelikleri, resim üstüne yapılan boyamaları ya da ressamın yaptığı kompozisyon değişikliklerini ortaya çıkarmada X ışınlarının kullanılmasıdır.

Devamını oku...
 


Sayfa 8 - 17


Yüzlerce Gerçek Üreticinin
Binlerce BIM/CAD Objesini
Ücretsiz İndirin!

Reklam
Reklam
ReklamCopyright © 2002 - 2015 Designed by  
YASAL UYARI