türkiye

fpm_start( "true" );

türkiye cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

Ülke nüfusunun uzun süren savaşlarda azalması ve Lozan Antlaşması sonucunda uygulamaya konulan mübadele ile ülke nüfusunun yeniden tespiti ihtiyacının ortaya çıkmasıyla Cumhuriyet Dönemi’nin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. 1928 yılında ise 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu yürürlüğe konuldu. Türkiye’de ilk nüfus sayımı nasıl yapıldı? 1927 Türkiye nüfus sayımı, 28 Ekim 1927 günü yapılmış olup …

türkiye cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır? Read More »

türkiye cumhuriyetinde ilk para ne zaman basıldı?

Para basmak, ister meteliğe kurşun atan ister paraya para demeyen olsun, devletlerin bağımsızlık simgesi olarak kabul ediliyor. Emrah Sayar, ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarafından, 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet’in ilk yıllarında basılarak tedavüle çıkarılan, Cumhuriyet’in Arap alfabeli ilk madeni paralarını inceliyor. İlk Türkiye Cumhuriyeti banknotları olan Birinci Emisyon Grubu banknotlar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma …

türkiye cumhuriyetinde ilk para ne zaman basıldı? Read More »

türkiye cumhuriyeti idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak kurulmuştur?

Atatürk İnkılâbı’nda Cumhuriyetçilik ana ilke ve esas değerdir. Çünkü Cumhuriyet, Atatürk İnkılâbı’nın bütün verimlerini temsil eden bir devlet ve hükümet şekli olarak değiştirilemez bir cevherdir. Bu ilke yeni Türkiye Devleti’nin temelidir. Devletçilik ilkesi ne zaman yürürlüğe girdi? İkinci Dünya Harbi’nden sonra ortaya çıkan bu hukuk dalı, bizde 1933’den itibaren devletçilik adı altında uygulanmaya başlanmıştır. Halkçılık …

türkiye cumhuriyeti idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak kurulmuştur? Read More »

türkiye hangi tarihte avrupa birliğine aday ülke olarak ilan edilmiştir?

12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi’nde, ülkemizin genişleme sürecinin dışında tutulması üzerine Türkiye, AB’yle siyasi diyalogu askıya almıştır. Nihayet, Aralık 1999’da düzenlenen Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye’nin AB üyeliğine aday ilân edilmesi, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye ne zaman Avrupa Birliğine girdi? Avrupa Birliği ile Ortaklık Kuruluyor: Ankara Anlaşması Söz konusu Anlaşma 12 Eylül …

türkiye hangi tarihte avrupa birliğine aday ülke olarak ilan edilmiştir? Read More »

türkiye cumhuriyeti israil’i ne zaman tanıdı?

Türkiye, 1949’dan önce İsrail’in bağımsızlığına karşı çıkan ülkeler arasında yer almıştı. Fakat komisyona dâhil oluşundan itibaren giderek Arapları desteklemekten uzaklaştı ve daha Batıcı bir çizgiye yöneldi. Bu politika değişikliğinin ardından 28 Mart 1949’da İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke oldu. İki ülke arasında ülkemizin İsrail’i tanıdığı 28 Mart 1949 tarihini takiben başlatılan çalışmalar neticesinde Türkiye’nin İsrail …

türkiye cumhuriyeti israil’i ne zaman tanıdı? Read More »