avrupa insan hakları sözleşmesi türkiye tarafından hangi tarihte onaylanmıştır?

Türkiye 10 Mart 1954’te sözleşmeyi onaylamış, 28 Ocak 1987’de de bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 28 Ocak 1990’da kabul etmiştir. AİHS, 45 Avrupa Konseyi üyesi devletin 44’ü tarafından onaylanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne zaman kabul edildi?

10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı Onay Kanunu, 19 Mart 1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri, 18 Mayıs 1954 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve Sözleşme, Türkiye bakımından bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

AİHM başvuru süresi ne zaman başlar?

AİHM’e başvuru süresi, iç hukuk yollarının tüketildiği veya hak ihlalinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 6 (ALTI) aydır. Ancak, 01.02.2022 tarihinden itibaren AİHM’e başvuru süresi 4 ay olacaktır. AİHM’in kullandığı resmi dilller Fransızca veya İngilizcedir.

AİHM kaç yılda karar verir?

Yargıçlar, her Taraf Devletin sunacağı üç kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir. Yargıçlar dokuz yıllık bir süre için seçilirler.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi örgüt tarafından kabul edilmiştir?

A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)*

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır. Tam adı,”İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi”dir. Sözleşme 04.11.1950 tarihinde Roma’da kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş tarihi 03.09.1953’tür.

AİHM başvuru süresi 4 aya indi mi?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin eki niteliğindeki 15 No’lu Ek Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru süresi, 1 Şubat 2022 itibariyle geçerli olmak üzere, 6 aydan 4 aya indirilmiştir.

Türkiye AİHM yargılama yetkisini ne zaman kabul etti?

Taraf ülkelerin AİHS’ye uyumunu denetlemek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) oluşturulmuştur. Türkiye AK’nın kurucu üyeleri arasında sayılmaktadır. AİHS’nin denetim sürecine bireysel başvuru hakkını 1987’de ve AİHM’nin zorunlu yargı yetkisini 1990’da kabul etmiştir.

See also:  çek cumhuriyeti türkiye maçı ne zaman 2015?

AİHM 4 aylık süre ne zaman başlıyor?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS’ye) Ek 15 No’lu Protokol, iç hukuk yollarının tüketilmesi çerçevesinde alınan iç hukukta nihai karardan sonra Mahkemeye başvuruda bulunmak için süre sınırını 6 aydan 4 aya indirmektedir. Bu yeni 4 aylık süre sınırı 1 Şubat 2022’de yürürlüğe girecektir.

Avrupa insan hakları mahkemesine başvuru süresi ne kadar?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru için öngörülen 6 aylık süre, 1 Şubat 2022’den itibaren 4 aya indirildi.

AİHM başvuruları ne zaman sonuçlanır?

Ayrıca, AİHM davaları başvuru tarihinden itibaren üç yıl içerisinde inceleme ve sonuçlandırma konusunda titizlik göstermektedir. Ancak incelemesi daha uzun süren yahut daha çabuk incelenen ve karara bağlanan davalar da olabilmektedir.

AİHM ne tür karar verir?

Mahkeme, yapılan başvuruların ön koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceler, bir eksiklik görmezse başvurunun esastan incelenmesine karar verir. Ön koşulları taşımayan başvuruların reddine karar verilir. Bu karar kesindir, karşı başvuru yolu yoktur.

AİHM nasıl karar verir?

Başvurucudan bu aşamada hakkaniyete uygun tatmin talebini de bildirmesi istenir. Başvurucunun cevabı ve talepleri ise son kez gözlemlerini sunabilmesi için hükümete gönderilir. Bu gözlemlerin de gelmesinin ardından karar taslağı hazırlanan başvuruyu hâkim-raportör, karar için dairenin önüne getirmektedir.

AİHM de komiteler kaç kişiden oluşur?

Komiteler: Her bölüm içinde on iki aylık bir dönem için üç hâkimden oluşan komiteler kurulur. Komiteler, özellikle Mahkemenin yerleşik içtihadının söz konusu olduğu başvuruları karara bağlarlar. Sınırlı da olsa filtraj yetkileri de, yani başvurunun kabul edilemezliği konusunda karar verme yetkileri, vardır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde düzenlenen haklar nelerdir?

 • Madde 9 – Düşünme, vicdan ve din özgürlüğü
 • Madde 10 – İfade özgürlüğü
 • Madde 11 – Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü
 • Madde 12 – Evlenme hakkı
 • Madde 13 – Etkili başvuru hakkı
 • Madde 14 – Ayırımcılık yasağı
 • See also:  ilk türkiye büyük millet meclisi hangi tarihte ve nerede açılmıştır?

  Avrupa insan hakları sözleşmesinde güvenceye alınan hak ve özgürlüklerden kimler yararlanır?

  Kişinin kendi hukukuna göre hakkını kullanabilme yeteneğine sahip olup olmaması, reşit ve mümeyyiz olması ve akıl hastası olmaması da şart değildir. Herkes, Sözleşme’nin koruması altında bulunup Mahkeme’ye başvurabilir.

  Avrupa insan Hakları Sözleşmesi nde düzenlenen haklar nelerdir?

 • Madde 9 – Düşünme, vicdan ve din özgürlüğü
 • Madde 10 – İfade özgürlüğü
 • Madde 11 – Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü
 • Madde 12 – Evlenme hakkı
 • Madde 13 – Etkili başvuru hakkı
 • Madde 14 – Ayırımcılık yasağı
 • Avrupa insan hakları sözleşmesi nereye bağlı?

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir.

  Avrupa insan haklari nelerdir?

  Sözleşme temel metninde düzenlenen hak ve özgürlükler şunlardır:

 • Yaşam hakkı (madde 2)
 • İşkence yasağı (madde 3)
 • Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı (madde 4)
 • Özgürlük ve güvenlik hakkı (madde 5)
 • Adil yargılanma hakkı (madde 6)
 • Kanunsuz ceza olmaz ilkesi (madde 7)
 • Özel ve aile hayatına saygı hakkı (madde 8)
 • Leave a Comment

  Your email address will not be published.