türkiye adı ilk hangi antlaşmada geçmiştir?

Gümrü Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uluslararası arenada imzalanmış olan ilk antlaşmadır. Aynı zamanda bu antlaşma TBMM’nin ilk siyasi zaferi olarak bilinen bir antlaşmadır. İlk kez resmi bir antlaşmada da Türkiye adından söz edilmiştir.

TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma nedir?

Gümrü Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 3 Aralık 1920’de imzalanan antlaşmadır. Ayrıca TBMM’nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır.

Gümrü Antlaşması neden yapıldı?

TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. 9 Haziran 1920’de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekime Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalandı.

Gümrü Antlaşması sonucunda ne oldu?

Gümrü Antlaşması, Türkiye (TBMM Hükûmeti) ile Ermenistan arasında 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma ile Doğu Cephesinde çatışmalar sona ermiş, Kars ve civarı Türkiye topraklarına katılmıştır. Bu antlaşma TBMM Hükûmetinin Kurtuluş Savaşında savaştığı bir ülkeyle yaptığı ilk antlaşmadır.

Gümrü Antlaşması hangi cephede yapıldı?

Gümrü Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, 3 Aralık 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır. TBMM’nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır. Doğu Cephesinde, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştı.

TBMM ilk milletvekilleri nasıl seçildi?

Ancak 28 Kasım 1919’da yapılan toplantıda Kâzım Karabekir’in ısrarı ve Rauf Orbay’ın desteğiyle meclisin İstanbul’da toplanması kararlaştırıldı. Seçilen mebuslar Anadolu’ya çağrılarak kendilerine Heyet-i Temsiliye’nin görüşleri tebliğ edildi. Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı.

Lozan barış Antlaşması hangi meclis tarafından onaylanmıştır?

No. İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya,Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 1339 – 1923 senesi temmuzunun yirmi dör düncü günü Lozan’da akit ve imza olunan Ticaret Mukavelenamesi Türkiye Bü yük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

See also:  türkiye dominik cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda?

Gümrü Antlaşması hangi olaydan sonra imzalanmıştır?

TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. 9 Haziran 1920’de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekime Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalandı.

Gümrü Antlaşması neden geçersiz sayıldı?

türk kuvvetleri doğudan emin bir şekilde güney ve batıda savaşma olanağı buldular. antlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra ermenistan, kızıl ordu’nun denetimine girince burada bir sovyet hükümeti kurulduğu için gümrü antlaşması onaylanamadı.

Gümrü Barış Antlaşması hangi zafer sonucu?

Doğu Anadolu Ermeni işgalinden kurtulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk diplomatik zaferi ve imzaladığı ilk uluslararası antlaşma niteliğini taşımaktadır, TBMM Uluslararası antlaşma imzalamak suretiyle hukuken tanınmıştır, ayrıca ilk defa bir sözleşmede ‘Türkiye’ adı kullanılmıştır.

Gümrü Antlaşması önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Gümrü Antlaşması Osmanlı devleti ve Ermeniler arasında gerçekleşen bir anlaşma olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca Ermeniler doğu illerinin Türklere ait oluğunu Gümrü Antlaşması ile kabul etmişlerdir. Bunun anlamı Osmanlı devleti yetkililerinin imzaladığı Servi anlaşması karşılıksız kalmıştır.

Doğu cephesi hangi antlaşma ile sona ermiştir?

14 Mart 1921’de son şekli verilen Moskova Antlaşması Rus yetkililerin teklifi üzerine İstanbul’un işgali tarihi olan 16 Mart 1920’nin yıl dönümünde 16 Mart 1921’de imzalanmış ve Doğu cephesi kapanmıştır.

Güney cephesi için hangi antlaşma imzalandı?

20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile cephe kapanmıştır.

Gümrü Antlaşması ile elde edilen kazanımlar nelerdir?

Gümrü Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

 • Ermenistan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tanımış olması.
 • TBMM’nin ilk siyasi zaferidir.
 • İlk kez resmi bir antlaşmada Türkiye isminden söz edilmesi.
 • Misak-ı Milli’nin doğu sınırları belirlenmiştir.
 • Rusya ile TBMM arasında görüşme yapılmasına sebep olmuştur.
 • See also:  türkiye ilk demiryolu hangi iller arasında inşa edilmiştir?

  Batum Hangi Cephede?

  Konferansın sonunda imzalanan Brest Litovsk Barış Antlaşması’na göre; Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı devletine geri vermiş ve bütün Doğu Anadolu’dan da çekilmiştir. Bu sırada bu bölgede yaşayan Azeri-Türk, Gürcü ve Ermeni unsurlardan oluşan bir Mavera-i Kafkas (Kafkas Ötesi) Cumhuriyeti kurulmuştur.

  Gümrü Antlaşması ile elde edilen kazanımlar nelerdir?

  Gümrü Antlaşmasının Önemi ve Sonuçları

 • Ermenistan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tanımış olması.
 • TBMM’nin ilk siyasi zaferidir.
 • İlk kez resmi bir antlaşmada Türkiye isminden söz edilmesi.
 • Misak-ı Milli’nin doğu sınırları belirlenmiştir.
 • Rusya ile TBMM arasında görüşme yapılmasına sebep olmuştur.
 • Doğu sınırımız hangi antlaşma ile çizilmiştir?

  Sakarya Muharebesinin Ankara Hükûmetinin zaferiyle sonuçlanmasından sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla üç Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzım Karabekir’in temsil ettiği TBMM Hükûmeti arasında 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.

  Doğu cephesinde kimlerle mücadele edildi?

  Doğu Cephesi’nde Ermeniler ve Gürcüler ile savaş yapılmıştır. Doğu Cephesi’nde yer alan komutan Kazım Karabekir Paşa, Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum ve çevresini alma niyetleri olduğunu görmüştür. Ermeniler durdurmak için önlem alınması gerektiğini düşünen Kazım Karabekir, TBMM’ye bilgi vermiştir.

  Moskova Antlaşması neden yapıldı?

  Bir başka neden olarak da Londra Konferansı’ndaki başarısızlığa karşılık, daha önceki ilişkiler değerlendirilsin diye Rusya ya TBMM heyeti gitmiştir. Bu sebeplerle Rusya’ya gitmiş olan TBMM heyetiyle Rusya hükümeti arasında Moskova antlaşması imzalanmıştır.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.