türkiye bugünkü 7 coğrafi bölgesi hangi tarihte belirlenmiştir?

Haziran 1941’de Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde bugün kullanılan yedi coğrafi birlik Akyol, Louis, Darkot ve Selen tarafından tespit edilmiştir.

Ülkemiz 7 coğrafi bölgeye ne zaman ve nerede ayrılmıştır?

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri, 6 Haziran – 21 Haziran 1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi, uzun süren çalışmaları sonunda yedi bölgeye ayırmıştır.

Türkiye’nin 7 bölgesi nedir?

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir (Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi). Diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre adlandırılmışlardır (İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi).

Coğrafi bölge neye göre belirlenir?

Coğrafi Bölgelerin belirlenmesinde 3 ana faktör bulunmaktadır. Doğal Faktörler: Konum, yeryüzü şekilleri, iklim ve Bitki örtüsü, Beşeri Faktörler: Nüfus ve Yerleşme, Ekonomik Faktörler: Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm.

Türkiye kaç bölümden oluşur?

Türkiye’de 7 coğrafi bölge vardır. 1- Karadeniz Bölgesi: Batı, Doğu ve Orta Karadeniz olmak üzere üçe ayrılan Karadeniz Bölgesi, ülkemizin kuzeyinde yer alır.

Türkiye neye göre 7 bölgeye ayrılmıştır?

Bu çalışmanın sonucunda Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması, dağların Anadolu’nun iç kesimlerini kıyılardan ayırması, iklim, ulaşım ve bitki örtüsü gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye’nin coğrafi bölgeleri belirlenmiştir.

Coğrafya kaç bölüme ayrılmıştır?

Coğrafyanın iki temel kolu vardır: Beşeri Coğrafya ve Fiziki Coğrafya.

7 bölgede hangi iller vardır?

Türkiye İller ve Bölgeler Haritası

 • Akdeniz Bölgesindeki İller: Doğudan batıya göre Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş.
 • Doğu Anadolu Bölgesindeki İller: Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Iğdır ve Hakkari.
 • Türkiye’nin en düz bölgesi neresidir?

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’deki en düzlük alanlara sahip bölgedir.

  See also:  türkiye çek cumhuriyeti maçı nerede?

  Türkiye’nin en dağlık bölgesi neresidir?

  En yüksek ve dağlık alanlar doğu kesiminde yer alır. Kuzey kesimini Kuzey Anadolu Dağları; güney, doğu ve güneydoğu kesimlerini de Toroslar kaplar. Ülkenin en yüksek noktası, Ağrı Dağı’nın 5.137 metreye erişen doruğudur.

  Bölge sınıflandırılmasında kullanılan kriterler nelerdir?

  Bölge tespitinde öncelikle bölgeye ayıracağımız alanın ortak özelliklerinin neler olduğunu tespit etmemiz gerekir. Bu ortak noktalar; iklim şartları, bitki örtüsü, nüfus özellikleri, madenler, engebeli alanlar, düzlük alanlar, sanayileşmiş alanlar bazı ürünlerin yetişme alanları olabilir.

  Hangi coğrafi bölüm Ege bölgesine bağlıdır?

  Ege Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. İsmini kıyısında olduğu Ege Denizi’nden alır. Ege (Asıl Ege, Kıyı Ege) ve İç Batı Anadolu (İç Ege) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Kuzeyde Marmara, doğuda İç Anadolu, güneyde Akdeniz bölgeleriyle ve batıda Ege Denizi’yle çevrilidir.

  Bölge türleri nelerdir?

  Yeryüzü şekillerine göre bölgeler: Dağlık, ovalık, platoluk, düz-engebeli, yüksek-alçak, kıyı-iç gibi kriterlere göre sınıflandırılabilmektedir.

  Türkiye’yi 7 bölgeye kim ayırdı?

  Türkiye’nin coğrafi bakımdan yedi bölgeye ayrılması 1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir.

  Türkiye yükseltisi az olan bir ülke midir?

  Türkiye’nin ortalama yükseltisi, 1141 m’dir. Ortalama yükseltisi en yüksek olan bölge, Doğu Anadolu Bölgesi, en düşük olan ise Marmara Bölgesi’dir. Yükselti değişkenliği en fazla Akdeniz Bölgesi, en az ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

  Türkiye’de hangi coğrafi bölgede hangi iller var?

  Türkiye’deki Coğrafi Bölgeler ve İlleri (Karadeniz Bölgesi (Bolu,…

 • Akdeniz Bölgesi. Antalya. Burdur. Isparta.
 • Doğu Anadolu Bölgesi. Malatya. Erzincan. Elazığ
 • Ege Bölgesi. İzmir. Aydın.
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Gaziantep. Kilis.
 • Karadeniz Bölgesi. Bolu. Düzce.
 • İç Anadolu Bölgesi. Eskişehir. Konya.
 • Marmara Bölgesi. Çanakkale. Balıkesir.
 • Türkiye coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılır?

  Cevap: Türkiye kelimesi, ilk olarak VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında “Orta Asya” için kullanmıştır. Bizans kaynakları, IX ve X. yüzyıllarda Volga’dan, Orta Avrupa’ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermiştir. XI-XIII. yüzyıllarda Mısır ve Suriye’ye Türkiye denmiştir.

  See also:  türkiye ilk cep telefonu ne zaman geldi?

  Ülkemiz yer şekilleri iklim bitki örtüsü nüfus ve geçim kaynakları gibi özelliklere göre kaç bölgeye ayrılmıştır?

  Türkiye’nin coğrafi bakımdan yedi bölgeye ayrılması 1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir.

  Hangi bölgede hangi il var?

  Türkiye İller ve Bölgeler Haritası

 • Akdeniz Bölgesindeki İller: Doğudan batıya göre Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş.
 • Doğu Anadolu Bölgesindeki İller: Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Iğdır ve Hakkari.
 • Türkiye Bölgeler haritasını kim çizdi?

  Osmanlı Kaptan-ı Derya’sı (Amiral) Pîrî Reis tarafından 1513’te çizilmiştir.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.