türkiye cumhuriyeti devleti nasıl yazılır?

Türkiye Cumhuriyeti kısaltması T.C. şeklinde yazılır. Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
8. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

Cumhuriyeti’nin nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Cumhurriyet şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Cumhuriyet şeklinde olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen ekler nasıl yazılır?

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık

Osmanlı Devleti nasıl yazılır?

“Osmanlı Devleti’ndeki mi?” yoksa “Osmanlı Devletindeki mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Osmanlı Devletindeki şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Osmanlı Devleti’ndeki şeklinde olmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl yazılır?

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet

Cumhuriyet mi cumhuriyet mi?

Arapça cumhur kökü ‘bir araya toplanma, topluluk oluşturma’ anlamındayken, bu kökten türeyen جمهور (cumhūr) kelimesi ise ‘cemiyet, toplum, kamu’ anlamına gelir. Cumhūr sözcüğüne yine Arapça’da aidiyet bildiren ‘iye’ ekinin gelmesiyle ‘toplumun olan, kamuya ait’ anlamına gelen ‘Cumhuriyet’ kelimesi meydana gelmiştir.

Sokak adlarına gelen ekler ayrılır mı?

İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak İsimleri: İstanbul, Florya, Sarıyer, Hatay, Atatürk Özel isimlere getirilen getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri ise kesme işareti ile ayrılır.

Türkiye’de nasıl yazılır TDK?

Normalde türemiş sözcüklere getirilen ekler birleşik yazılıyor, “Türkiye” de “Türk” sözcüğünden türemiş bir sözcük. Bana göre “Türkiyede” olarak yazılması lazım ancak çoğu yerde görüyorum ki Türkiye’de şeklinde yazılıyor.

See also:  türkiye ilk uçağını ne zaman yaptı?

Kısaltmadan sonra gelen ek nasıl yazılır?

TDK’ye göre:

  1. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un vb.
  2. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.

Osmanlı Hükümeti nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Hükümet şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Hükûmet şeklinde olmalıdır.

TDK hocam nasıl yazılır?

Hocam derken ‘m’ ayrı yazılmaz. ‘Hocam’ ifadesi bize-bana ait öznellik kattığı için doğrudur.

Roman Hipodromu nasıl yazılır?

Fransızca kökenli bir kelime olan hipodrom, at yarışlarının yapıldığı alan anlamına gelir. HİPODROM NASIL YAZILIR? Hipodrom kelimesi, önünde bir özel isim yer almadığı sürece küçük harflerle yazılır. Ancak ‘Roma Hipodromu’ gibi özel isim olarak kullanıldığında büyük harfle yazılmalıdır.

Atamızın kelimesi nasıl yazılır?

Atatürk’ü anarken kullanılan ‘Atam’ ifadesinde kesme işareti kullanılmaz. Atatürk özel isimdir ama varlığımızı ona borçlu hissederek onu atamız saydığımız için ‘atam’ derken Ata özel ismi değil bir cins isim olarak ata kelimesi kullanılmaktadır. Tıpkı başka bir büyüğümüzden bahsederken atam, dedem vs. derkenki gibi.

Lale Festivali nasıl yazılır?

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982?de göreve başladı. Lale Festivali 25 Haziran?da başlayacak. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar: Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar.

Ki nin yazımı nasıl ayırt edilir?

Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek ki, kaldı ki vb. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki.

See also:  türkiye de ilk petrol nerede çıkarıldı?

Var olagelmiştir nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu verilerine göre olagelmiş kelimesi bitişik bir şekilde yazılır. Bu kelimenin ola gelmiş şeklinde ayrı yazılması ise bir yazım yanlışı olarak kabul edilir. Pek çok kişi bu kelimenin ayrı yazıldığını zannederek yazım yanlışı yapıyor.

19 yüzyılda nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunun resmi açıklamalarına göre ‘yüzyıl’ kelimesi bitişik olarak yazılır.

Osmanlı sözcüğüne gelen ekler ayrılır mı?

Nimet Olcar on Twitter: ‘4. soru; ‘Osmanlı’nın denizdeki rakipleri’ Osmanlı’nın değil Osmanlının diye yazılır, iyelik eki almış özel isimde kesme işareti olmaz.’ / Twitter.

Yüzyılın nasıl yazılır?

Türk Dil kurumuna göre yüzyıl kelimesi doğru yazımı bitişik şekilde kabul edilmektedir. Yüz yıl şeklinde ayrı yazılması yazım yanlışı olarak nitelendirilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.