türkiye cumhuriyeti devleti’nin nasıl yazılır?

Türkiye Cumhuriyeti kısaltması T.C. şeklinde yazılır. Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
8. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

Türkiye Cumhuriyeti’nin nasil yazılır?

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Cumhuriyeti’nin nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Cumhurriyet şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Cumhuriyet şeklinde olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen ekler nasıl yazılır?

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık

Buymuş nasıl yazılır?

“elalem”in türk dil kurumu’na göre doğru yazılışı buymuş.

Cumhuriyetin ilanı nasıl yazılır?

‘Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir.’ hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM’de yapılan konuşmalardan sonra cumhuriyetin ilânı kabul edildi. ‘Yaşasın cumhuriyet!’ sesleri arasında alkışlarla cumhuriyet ilân edildi (29 Ekim 1923). Bundan sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi.

Cumhuriyet mi Cümhuriyet mi?

Arapça cumhur kökü ‘bir araya toplanma, topluluk oluşturma’ anlamındayken, bu kökten türeyen جمهور (cumhūr) kelimesi ise ‘cemiyet, toplum, kamu’ anlamına gelir. Cumhūr sözcüğüne yine Arapça’da aidiyet bildiren ‘iye’ ekinin gelmesiyle ‘toplumun olan, kamuya ait’ anlamına gelen ‘Cumhuriyet’ kelimesi meydana gelmiştir.

29 Ekim günü nasıl yazılır?

29 EKİM, 28 EKİM’DE YAZILIR.

TDK nasıl yazılır?

Ayrıca TDK kısaltması te de ka şeklinde kısaltıldığı için, yine kısaltmanın ekleri yanlış olabilmektedir. Türk Dil Kurumunun Nasıl Yazılır? Burada bu kurumu ifade ederken kesme işareti ile ayırma yapılmaz. Yani; Türk Dil Kurumu’nun yazımı yanlış iken, Türk Dil Kurumunun ifadesi doğru yazımıdır.

See also:  türkiye milli olimpiyat komitesi ne zaman kuruldu?

Sokak adlarına gelen ekler ayrılır mı?

anlatimi… İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak İsimleri: İstanbul, Florya, Sarıyer, Hatay, Atatürk Özel isimlere getirilen getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri ise kesme işareti ile ayrılır.

Türkiye’de nasıl yazılır TDK?

Normalde türemiş sözcüklere getirilen ekler birleşik yazılıyor, “Türkiye” de “Türk” sözcüğünden türemiş bir sözcük. Bana göre “Türkiyede” olarak yazılması lazım ancak çoğu yerde görüyorum ki Türkiye’de şeklinde yazılıyor.

Kısaltmadan sonra gelen ek nasıl yazılır?

TDK’ye göre:

  1. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un vb.
  2. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.

Ekteki mi ekte ki mi?

TDK kurallarına göre ‘ekteki’ bitişik yazılır çünkü burada kullanılan -de, dahi anlamında değildir ve buradaki -ki bağlaç değildir. ‘Ekte ki’, ‘ek teki’, ‘ek de ki’ gibi yazımlar yanlıştır. Yukarıdaki kullanımlar doğru kullanımlardır.

Bunada nasıl yazılır TDK?

TDK kurallarına göre ‘Bunu da mı?’ ayrı yazılır çünkü dahi anlamındaki de ile soru edatı mi’yi ayrı yazmak gerekir. – Bunu da mı görecektiniz? – Bunu da mı atamadım? – Bana bunu da mı yapacaktın?

Bırak ta nasıl yazılır?

‘Bırakıp da’ ayrı yazılır. Sakın TDK kurallarını bırakıp da bu sözü birleşik yazmayın! TDK kurallarına göre bağlaç olan de ayrı yazılır ve sert sessizlerin benzeşmesi kuralına uymaz.

Yapıyor muşuz nasıl yazılır?

Bitişik.

Ne yapıyormuş nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Neyapıyorsun? şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ne yapıyorsun? şeklinde olmalıdır.

Büyüyecek nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Büyücek şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Büyüyecek şeklinde olmalıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.