türkiye cumhuriyeti devletinin nasıl yazılır?

8. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

Cumhuriyeti’nin nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle Cumhurriyet şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Cumhuriyet şeklinde olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen ekler nasıl yazılır?

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık

TDK hocam nasıl yazılır?

Hocam derken ‘m’ ayrı yazılmaz. ‘Hocam’ ifadesi bize-bana ait öznellik kattığı için doğrudur.

Yanı sıra bitişik mi ayrı mı?

TDK sözlüklerine göre ‘yanı sıra’ kelimesi ayrı yazılıyor.

Cumhuriyet mi cumhuriyet mi?

Arapça cumhur kökü ‘bir araya toplanma, topluluk oluşturma’ anlamındayken, bu kökten türeyen جمهور (cumhūr) kelimesi ise ‘cemiyet, toplum, kamu’ anlamına gelir. Cumhūr sözcüğüne yine Arapça’da aidiyet bildiren ‘iye’ ekinin gelmesiyle ‘toplumun olan, kamuya ait’ anlamına gelen ‘Cumhuriyet’ kelimesi meydana gelmiştir.

Sokak adlarına gelen ekler ayrılır mı?

İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak İsimleri: İstanbul, Florya, Sarıyer, Hatay, Atatürk Özel isimlere getirilen getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri ise kesme işareti ile ayrılır.

Türkiye’de nasıl yazılır TDK?

Normalde türemiş sözcüklere getirilen ekler birleşik yazılıyor, “Türkiye” de “Türk” sözcüğünden türemiş bir sözcük. Bana göre “Türkiyede” olarak yazılması lazım ancak çoğu yerde görüyorum ki Türkiye’de şeklinde yazılıyor.

Kısaltmadan sonra gelen ek nasıl yazılır?

TDK’ye göre:

  1. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un vb.
  2. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.
See also:  türkiye hangi tarihte dünya sağlık örgütü'ne üye olmuştur?

TDK unvan nasıl yazılır?

TDK’da Unvan Nasıl Yazılır? Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı ‘UNVAN’ şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanırken her ne kadar telaffuz ettiğimiz gibi kullansak da bu yanlışı düzeltmeli ve kelimenin doğru yazımını kullanmalıyız. Kelimenin doğru yazımı ‘UNVAN’ şeklindedir.

Hoca hanım nasıl yazılır TDK?

‘hoca’nım’ olarak telaffuz edilir. öğretmen olan annemin karşısındaki kadınlara meslek gözetmeksizin sesleniş biçimidir.

Buymuş nasıl yazılır?

“elalem”in türk dil kurumu’na göre doğru yazılışı buymuş.

Sıra nasıl yazılır?

8. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra vb.

Yanı sıra yerine ne kullanılır?

1- Birlikte. 2- Yanında, beraberinde. YANI SIRA NASIL YAZILIR?

Yanı sıra bağlaç mı?

Türk Dil kurumuna göre yanı sıra kelimesi ayrı yazılması gereken kelimeler arasında belirlenmektedir. Bağlaç vazifesi ile cümlede kullanılan yanı sıra Kelimesinin bitişik yazılması anlam bütünlüğüne etki ettiği için ayrı yazılması doğru kabul edilmektedir.

Saygıdeğer hocam nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu yani TDK’nın güncel yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazılışı saygıdeğer şeklindedir. Yani doğrusu bitişik yazılmasıdır.

Ali’nin nasıl yazılır?

Özel isimlerin, i, e, de, den, in, le, ce ekleri getirilince kesme işareti kullanılır. Örnekler: Ali’yi, Ali’ye, Ali’de, Ali’den, Ali’nin, Ali’yle, Ali’ce gibi.

Malatya kayısısı nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre ”kayısı” olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ”kaysı” olarak hatalı yazılır. Pazardan kayısı ve çilek aldım. Kayısı kompostosu yapmak için tarifleri inceliyorum.

Bırakta nasıl yazılır?

‘Bırakıp da’ ayrı yazılır. Sakın TDK kurallarını bırakıp da bu sözü birleşik yazmayın! TDK kurallarına göre bağlaç olan de ayrı yazılır ve sert sessizlerin benzeşmesi kuralına uymaz.

Leave a Comment

Your email address will not be published.