türkiye cumhuriyeti kimlik kartına hangi durumlarda ihtiyaç duyarız?

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartı doğum, vatandaşlığın kazanılması, değiştirme ve kayıp gibi nedenlerle düzenlenmektedir. Doğum, kayıp veya tahrifat nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurularında, Geçici Kimlik Belgesi düzenlenmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.