türkiye cumhuriyeti şeyhler dervişler müritler ülkesi olamaz hangi inkılap?

Çağdaşlaşmayı amaçlayan Türk milleti için tekke, zaviye, türbe ve tarikatlar halkın dinî duygularını kullanarak çıkar elde etmeye başlamasından sonra ‘Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz” diyen Mustafa Kemal’in sözü üzerine ‘TBMM’de 30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler

Leave a Comment

Your email address will not be published.