türkiye dışarıya ilk olarak nereye asker göndermiştir?

Türkiye dışarıya ilk olarak hangi ülkeye asker göndermiştir? Türkiye dışarıya ilk olarak, Güney Kore ‘ye asker göndermiştir.
BM emrinde Türkiye’nin yurtdışına ilk olarak askerini yolladığı yer olan Kore ve Kore Savaşı Türkiye’nin dışarıda temsili açısından çok önemli bir işlev görmüştür. Menderes Hükümeti, Kore Savaşı neticesinde Türkiye’yi 1952 yılında Batı savunma örgütü olan NATO’ya üye yapmayı başarmış ve ABD’nin desteğini alabilmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.