türkiye rekabet kurumu ne zaman kuruldu?

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Devlet 1982 Anayasası’nın kendisine verdiği bu görevi, 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu kabul edilmesi ve 1997 yılında bu Kanunu uygulamakla yükümlü otorite olan Rekabet Kurumunun tesis edilmesiyle yerine getirmiştir.

Rekabet kanunu ne zaman çıktı?

Türkiye’de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu

Rekabet Kurumu nereye bağlıdır?

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur.

Rekabet Kurumu (Türkiye)

Genel bilgiler
Bağlılığı Ticaret Bakanlığı
Adres Bilkent Plaza B3 Blok 06800 Bilkent, Ankara
Personel sayısı 372
Yıllık bütçe ₺115.750.000 (2020)

Rekabet Kurulu kaç kişiden oluşur?

Kurum, Rekabet Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden, oluşur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro veya temsilcilik açabilir. Kurulun Teşekkülü Madde 6- Rekabet Kurulu biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur.

Rekabet Kurulu neyi inceler?

kurum/kurul. rekabet kurumu, ülke çapındaki mal ve hizmet piyasalarındaki hakim durum kötüye kullanılması gibi rekabeti bozacak durumların önlenmesi amacıyla kurulmuş bir bağımsız idari otoritedir. rekabet kurulu ise, bu kurumun en üstünde bulunan nihai karar alma organıdır.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunan bir teşebbüse hangi tutara kadar idari para cezası verilebilir?

Bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından

See also:  türkiye ismi ilk ne zaman kullanıldı?

Rekabetin engellenmesi nedir?

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engel- leyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Rekabetin ne demek?

Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür. Bu terim işletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılır. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluş, işletme, sistem, birey, ya da grup arasında yeralabilir.

Haksız rekabet nereye şikayet edilir?

Şikayet/İhbar Başvuruları

(REKABET KURUMU – Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA) gönderilebileceği gibi, şahsen de Kuruma teslim edilebilir. Elektronik posta, faks, telefon gibi diğer yollarla da başvuru yapılabilir. Bu tür başvurular, ihbar olarak değerlendirilebilir.

Rekabet Kurulu üyeleri kimlerdir?

Rekabet Kurulu Üyeleri

Başkan Birol KÜLE
İkinci Başkan Ahmet ALGAN
Kurul Üyesi Şükran KODALAK
Kurul Üyesi Hasan Hüseyin ÜNLÜ
Kurul Üyesi Ayşe ERGEZEN

Ahmet Algan Kimdir?

Osmaniye’de doğan Ahmet Algan, Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuş, aynı üniversiteden 2006 yılında İşletme (MBA) yüksek lisans derecesini almıştır.

Rekabet Kurulu Başkanı kim?

Birol Küle, 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/368 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Rekabet Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

Yapılan yerinde incelemede kurum uzmanlarına hangi tür bilgi verilebilir?

Kurum uzmanları, teşebbüse ait her türlü dijital veriyi bulunduran sunucu, masaüstü/dizüstü bilgisayar, taşınabilir cihaz gibi bilişim sistemleri ile CD, DVD, USB, harici hard disk, yedekleme kayıtları, bulut servisleri gibi depolama araçları gibi ortamlarda inceleme yapmaya yetkilidir.

See also:  türkiye cumhuriyeti kart özel şifresi ne anlama geliyor?

Rekabet ortamı ne demek?

Rekabet ortamı, bir işletmenin rekabet ettiği ve işlediği dinamik harici sistemdir. Benzer bir ürün veya hizmet için ne kadar çok satıcı olursa, rekabet ettiğiniz ortam o kadar rekabetçi olur.

Rekabet fonksiyonları nelerdir?

Rekabetin en önemli fonksiyonları; üretici ve tüketici tercihlerini yönlendirme, optimal kaynak dağılımını sağlama, yenilik ve teknik geliştirme, çevresel değişmelere uyum, gelir bölüşümü ve ekonomik gücü kontrol olmak üzere sıralanabilir (Erkan, 1987:125-126; Stockmann,1992:20-25; Öztürk, 2007a: 283-296).

Rekabetin amacı nedir?

Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür. Bu terim işletmecilik, iktisat, çevrebilim, spor ve sanat dallarını da içeren alanlarda sıkça kullanılır. Rekabet iki ya da daha çok güç, kuruluş, işletme, sistem, birey, ya da grup arasında yeralabilir.

Rekabet hukuku hangi hukukun alt dalıdır?

Doktrinde genel kabul gören görüş, Rekabet Hukuku’nun bir kamu hukuku dalı olduğu ve tazminat hukuku bağlantısı nedeniyle özel hukuk anlamında da sonuç doğurduğu yönündedir.

Rekabet kuralları nedir?

Rekabet hukuku, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması amacına yönelik olarak oluşturulan kurallar üzerine inşa edilmiş bir hukuk dalıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.